Име на услуга
1665 Предоставяне на копия на архивни (стари) карти
Закон за геодезията и картографията - чл. 9 Закон за достъп до пространствени данни - чл. 4 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната - чл. 6, ал. 3
  • 1.Друг вид документ
1. Регистрация на клиента в сайта на „Геопортал“ на интернет адрес https://gis.armf.bg/ 2. Клиентът създава заявка за желаната услуга 3. Администраторът на "МО-София" разпределя заявката към служител за проверка за коректност и за изпълнение. 4. След проверка на коректността на заявката, клиентът получава известие за заплащане на услугата. 5. След потвърждаване на плащането, заявката се изпълнява и резултатът се предоставя на клиента по избрания от него начин (лично (упълномощен представител) във ВГС – София / ВГЦ – Троян, чрез куриер или чрез електронна поща).
Предоставяне на копия на архивни (стари) карти
15.00 лв.
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 15 лв. данни за цена/такса: - 15лв.за копие срок за представяне на услугата: до 5 (пет) работни дни; до 2 (два) работни дни при заплащане на таксата в размер 150 на сто. Услугата се заплаща съгласно „Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната“. Заплащането се извършва по банков път, по сметка на Военен географски център - гр. Троян IBAN: BG12 UNCR 7527 3153 8815 01; BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: По банков път
Обект е копие на архивнни (стари) карти