1619 Предоставяне на справка за материали и данни от специализирания геодезически и картографски фонд Детайли Заяви