730 Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет без нанесени землищни граници Детайли Заяви
333 Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет с нанесени землищни граници Детайли Заяви
1665 Предоставяне на копия на архивни (стари) карти Детайли Заяви
1857 Предоставяне на контактно копие на архивна аерофотоснимка Детайли Заяви
317 Предоставяне на контактно копие на архивна аерофотоснимка върху диапозитив Детайли Заяви
334 Предоставяне на увеличено принтерно копие на аерофотоснимка, формат А4 Детайли Заяви
310 Предоставяне на копия на ключове на летене за един номенклатурен картен лист в мащаб 1:100 000 или за отделен обект Детайли Заяви