941 Предоставяне на цифров модел на релефа, апроксимиран върху земната повърхност с размер на клетката 6 х 6 м и по-голям Детайли Заяви
534 Предоставяне на цифров модел на релефа, апроксимиран върху земната повърхност с размер на клетката от 3 х 3 до 5 х 5 м, създаден по фотограметричен метод Детайли Заяви