940 Предоставяне на сканирано изображение на кадър от аерофотофилм (формат TIF) Детайли Заяви
743 Предоставяне на геореферирано, орторектифицирано растерно изображение на аерофотофилм (формат GEO TIF) Детайли Заяви