1622 Предоставяне на държавна топографска карта в мащаб от 1:25 000 до 1:200 000 (предоставя се само 1:25 000) Детайли Заяви
1855 Предоставяне на държавна топографска карта в мащаб 1:500 000 и 1:1 000 000 Детайли Заяви
952 Предоставяне на стопанска карта в мащаб 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 (1:25 000 - отпада от предоставяне) Детайли Заяви
1397 Предоставяне на стопанска карта в мащаб 1:200 000 Детайли Заяви
1856 Предоставяне на тактическа карта в мащаб 1:50 000 (TLM)-геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM Детайли Заяви
1190 Предоставяне на карта за съвместни операции в мащаб 1:250 000 (JOG-AIR и JOG-GROUND)-геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM Детайли Заяви