1639 Предоставяне на магнитни и гравиметрични данни от наличните аналогови данни и цифрови модели Детайли Заяви