1638 Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната GPS мрежа Детайли Заяви
308 Предоставяне на нормални височини на точки от Държавната GPS мрежа Детайли Заяви
1144 Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната геодезическа мрежа - I, II, III, IV кл. (x,y,h) Детайли Заяви
1396 Предоставяне на географски координати на контурни точки, определени от държавна топографска карта Детайли Заяви
1854 Предоставяне на схеми на геодезически мрежи в мащаб 1:500 000 и с размер на картен лист в същия мащаб Детайли Заяви