Геопортал на
Министерство
на Отбраната

Новини

eu_eu eu_esf eu_opak

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

v.1.0.0.1723 © 2015 Министерство на отбраната - Военно-географска служба.
Всички права запазени!