ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 29 юли 2010, ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339, ТАРИФА за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната

НАРЕДБА № 2 от 30 юли 2010 ЗА ДЕФИНИРАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА

НАРЕДБА № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. ЗА ПЛАНИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛИРАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА АЕРОЗАСНЕМАНЕ И НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ ЗА СКАНИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ

НАРЕДБА № H-6 ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ

НАРЕДБА № H-7 ЗА ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА

НАРЕДБА № H-8 ЗА МРЕЖАТА ОТ МАГНИТНИ СТАНЦИИ

НАРЕДБА № H-9 ЗА ДЪРЖАВНАТА ГРАВИМЕТРИЧНА МРЕЖА


Последно обновена: 5 август 2015 09:09:21 ч.
Назад