Постановление № 62 от 21 април 2023 г.

Постановление № 62 от 21 април 2023 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната     
Последно обновена: 25 април 2023 12:32:07 ч.
Назад