Геопортал на
Министерство
на Отбраната

ДАННИ

Точки
Магнитна Станция Покажи
ДГМ Точка Покажи
GPS Точка Покажи
Разграфки
Разграфка на ДТК 1 : 25 000 Покажи
Разграфка за стопанска карта 1 : 50 000 Покажи
Разграфка на карта за съвместни операции в мащаб 1 : 250 000 Покажи
Разграфка за стопанска карта 1 : 200 000 Покажи
Разграфка на ДТК 1 : 50 000 Покажи
Разграфка на ДТК 1 : 100 000 Покажи
Разграфка на тактическа карта в мащаб 1 : 50 000 Покажи
Зони на аерозаснемане Покажи
Разграфка на ДТК 1 : 500 000 Покажи
Разграфка за стопанска карта 1 : 100 000 Покажи
Разграфка на ДТК 1 : 1 000 000 Покажи