Геопортал на
Министерство
на Отбраната

Контакти

ВОЕННО – ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА

1606, гр. София, бул. „Ген. Едуард Тотлебен” №34

телефон: 02/9224192

имейл: mgs@armf.bg

за въпроси по заявка на услуги:

Понеделник - Петък

8.00-12.00

13.00-17.00

телефон: 0884542418

                 0670 66039

имейл: gis@mod.bg

Вижте по-голяма карта