Банкови сметки

Уважаеми потребители, материалите, данните и услугите, предоставяни от ВГС, се заплащат чрез банков превод на посочените банкови сметки:

БАНКОВА СМЕТКА на ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА (в.ф. 26480)

(за всички материали и данни, с изключение на аеротопографски продукти и копия на архивни картографски материали)

1606, гр. София, бул. „Генерал Едуард Тотлебен” № 34

IBAN: BG08 UNCR 7000 3120 2567 38

BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

БАНКОВА СМЕТКА на ВОЕНЕН ГЕОГРАФСКИ ЦЕНТЪР - гр. ТРОЯН (в.ф. 24430)

(само за аеротопографски продукти и копия на архивни картографски материали)

5600, гр. Троян, ул. „Христо Цонковски” № 1

IBAN: BG12 UNCR 7527 3153 8815 01

BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

Последно обновена: 23 март 2017 09:10:02 ч.
Назад