Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет без нанесени землищни граници Детайли Заяви
Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет с нанесени землищни граници Детайли Заяви
Предоставяне на копия на архивни (стари) карти Детайли Заяви
Предоставяне на контактно копие на архивна аерофотоснимка Детайли Заяви
Предоставяне на контактно копие на архивна аерофотоснимка върху диапозитив Детайли Заяви
Предоставяне на увеличено принтерно копие на аерофотоснимка, формат А4 Детайли Заяви
Предоставяне на копия на ключове на летене за един номенклатурен картен лист в мащаб 1:100 000 или за отделен обект Детайли Заяви