Предоставяне на сканирано изображение на кадър от аерофотофилм Детайли Заяви
Предоставяне на геореферирано, орторектифицирано растерно изображение на аерофотофилм Детайли Заяви