Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната GPS мрежа Детайли Заяви
Предоставяне на нормални височини на точки от Държавната GPS мрежа Детайли Заяви
Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната геодезическа мрежа - I, II, III, IV кл. (x,y,h) Детайли Заяви
Предоставяне на географски координати на контурни точки, определени от държавна топографска карта Детайли Заяви
Предоставяне на схеми на геодезически мрежи в мащаб 1:500 000 и с размер на картен лист в същия мащаб Детайли Заяви