ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА, изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г.

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ, обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г.

Последно обновена: 13 юли 2015 11:21:52 ч.
Назад